Cảm biến báo mức MOLOSroto DF27 cũng là dòng cảm biến đo mức tương tự DF11, DF23… Nhưng với nhiều cấu tạo đặc biệt thì DF27 được dùng chuyên cho chất rắn. Dùng để phát hiện mức độ rỗng trong các bồn chứa chất rắn. Hệ thống mái chèo được thiết kế dài hơn nhưng […]

Xem thêm →